Tại sầm sơn có rất ít khách sạn 4 sao ở sầm sơn Thanh Hóa,theo thống kê của chúng tôi thì chỉ có 2 khách sạn đạt tiêu