Nhân dịp khai chương và đi vào hoạt động ngày 28/4 Khách Sạn Bình Hiển Sầm Sơn Thanh Hóa khuyến mại cho khách hàng tới 30% giá phòng