Khách Sạn Royal Sầm Sơn Thanh Hóa là khách sạn mới được xây dựng và đi vào hoạt động tháng 4 năm 2018  là khách sạn thứ 2