Nằm ở một vị trí đẹp ở Bãi Tắm C Nhà nghỉ Biên Phòng sầm sơn thanh Hóa đang được nhiều du khách quan tâm mỗi khi tới