Tại sầm sơn có rất nhiều khách sạn nhà nghỉ giá rẻ ở bãi biển sầm sơn ,Thanh Hóa phòng đẹp, sạch sẽ thuận tiện theo thống kê