Trong số gần một 600 khách sạn Nhà Nghỉ sầm sơn bãi tắm A thì Nhà Nghỉ Ngọc Dũng sầm Sơn Thanh hóa được lựa chọn là nhà